>

Helse- og sikkerhetsadvarsel/h3>

Trygg og lovlig bruk av kjøretøy er sjåførens ansvar!

Vennligst se bruksanvisningen!