Enhanced Touch Control

Algemene voorwaarden

 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

 

 

U kunt de onderstaande Inhoudsopgave gebruiken om makkelijk door deze voorwaarden te gaan:

 

1.         Over ons en deze voorwaarden

2.         Systeemvereisten

3.         Over Enhanced Touch Control

3.1.         Functies

3.2          Updates

3.3          Beschikbaarheid service

3.4          Voertuigveiligheid

3.5          Wijzigingen van deze voorwaarden

3.6          Hoe u de Enhanced Touch Control-module kunt gebruiken

4.         Gebruiksbeperkingen

5.       Termijn, verlenging en betalingen

6.       Wanneer we de overeenkomst tussen ons kunnen beëindigen

7.       Wat er gebeurt wanneer de overeenkomst tussen ons afloopt

8.       Onze verantwoordelijkheid voor het verlies of de schade die u hebt geleden

9.       Intellectuele-eigendomsrechten

10.       Toestemming van derde partijen en hulpmiddelen

11.       Algemene voorwaarden

 

1.            Over ons en deze voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden waaronder we u een licentie geven voor het gebruik van de mobiele app Enhanced Touch Control (de "App"), inclusief eventuele updates, gerelateerde gegevens en documentatie (samen "Enhanced Touch Control").

Om Enhanced Touch Control te gebruiken, moet u akkoord gaan met deze voorwaarden (door op "ik ga akkoord" te klikken wanneer dat wordt gevraagd). Op dat moment wordt er een contract van kracht tussen ons. Als u een exemplaar van deze voorwaarden wilt bijhouden, gaat u naar www.CustomEnhancedTouch.com]to save or print de voorwaarden .

Wij zijn Azura Engineering Limited, een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 07831981). Ons geregistreerd kantooradres is Office 9 Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, England (UK) PR7 1PS.

U kunt contact met ons opnemen op het bovenstaande adres of via e-mail naar info@azura-engineering.com..

2.            Systeemvereisten

Om Enhanced Touch Control te gebruiken hebt u het volgende nodig:

·         Een Ford Transit -voertuig uitgerust met een Enhanced Touch Control-module.

·         Voor de App: een compatibel mobiel apparaat met Bluetooth ingeschakeld (controleer de compatibiliteit in de betreffende app store vooraleer de App te downloaden).

Opmerking: wij leveren de Enhanced Touch Control-module niet en we kunnen geen ondersteuning of onderhoud bieden met betrekking tot het voertuig of de module. Wij bieden geen mobiele of internetnetwerkdiensten; als u netwerkdiensten gebruikt, kunnen derde leveranciers daarvoor kosten aanrekenen.

3.            Over Enhanced Touch Control

3.1          Functies

Met de Enhanced Touch Control-module krijgt u toegang tot de volgende functies:

·         Elektrische interfaces regelen via de Enhanced Touch Control-module

·         Elektrische interfaces configureren via de Enhanced Touch Control-module

·         Videofeed van externe camera's bekijken

·         Voorbereiding instellen voor specifieke elektrische voorwaarden en signalen

·         De Enhanced Touch Control-module regelen via de mobiele app

·         Interface met het besturingsrelais voor energiebeheer in het voertuig (indien geplaatst)

De beschikbaarheid van deze functies kan worden gewijzigd en we kunnen van tijd tot tijd nieuwe functies toevoegen aan de Enhanced Touch Control-module, waarvoor deze voorwaarden gelden..

3.2          Updates

Van tijd tot tijd kunnen we de App automatisch bijwerken, of anderszins wijzigingen aanbrengen aan de Enhanced Touch Control-module om de prestaties te verbeteren, functies te verbeteren, wijzigingen aan het besturingssysteem te weerspiegelen of beveiligingsproblemen aan te pakken. We kunnen u ook vragen de App om deze redenen bij te werken.

Als u ervoor kiest dergelijke updates niet te installeren of als u automatische updates uitschakelt, kunt u de Enhanced Touch Control-module wellicht niet blijven gebruiken. U hebt geen recht op enige terugbetaling als u de Custom Enhanced Touch-module niet kunt blijven gebruiken omdat u de gratis updates die wij aanbieden niet hebt geïnstalleerd.

3.3          Beschikbaarheid service

We kunnen de continue, ononderbroken toegang tot of beschikbaarheid van de Enhanced Touch Control-module via de App niet garanderen. Uw toegang tot de Enhanced Touch Control-module is wellicht afhankelijk van een aantal factoren, inclusief uw mobiel apparaat, browser en internetverbinding, evenals uw omgeving en topografische omstandigheden.

3.4          Voertuigveiligheid

Let altijd goed op de weg tijdens het rijden. U mag geen draagbaar apparaat gebruiken voor toegang tot de Enhanced Touch Control-module tijdens het rijden.

Het gebruik van een draagbaar apparaat tijdens het rijden kan verboden zijn volgens de geldende verkeerswetgeving en het kan uw aandacht van de weg afleiden, waardoor u zichzelf en anderen in gevaar brengt.

Met de App krijgt u toegang tot gegevens van de Enhanced Touch Control-module, zoals informatie over elektrische signalen, videofeed en grafische informatie.

 

3.5          Wijzigingen van deze voorwaarden

Als u de gemelde wijzigingen niet accepteert, kunt u de overeenkomst tussen ons te allen tijde opzeggen (zie clausule 10 hieronder), maar in dat geval kunt of mag u de Enhanced Touch Control-module niet blijven gebruiken.

3.6          Hoe u de Enhanced Touch Control-module kunt gebruiken

Indien u ermee akkoord gaat deze voorwaarden na te leven, mag u:

·         Een exemplaar van de App downloaden of streamen op een onbeperkt aantal mobiele apparaten en de Enhanced Touch Control-module uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;

·         Eventuele documentatie die we kunnen aanbieden ter ondersteuning van uw toegestane gebruik van de Enhanced Touch Control-module gebruiken;

·         Eventuele gratis aanvullende softwarecode of update van de Enhanced Touch Control-module ontvangen en gebruiken, inclusief patches, oplossingen voor bugs of nieuwe versies die we u kunnen aanbieden.

U moet minstens 18 jaar oud zijn om deze voorwaarden te accepteren en de App te downloaden.

U mag de App, uw account of enig ander onderdeel van de Enhanced Touch Control-module niet overdragen naar een andere persoon, ongeacht in ruil voor geld, voor iets anders of gratis. Als u een apparaat waarop deze App is geïnstalleerd verkoopt, moet u de App ervan verwijderen.

4.            Gebruiksbeperkingen

4.1          Als een andere persoon eigenaar is van het apparaat dat u gebruikt

Als u de App download of streamt op een telefoon of ander apparaat waarvan u niet de eigenaar bent, moet u daarvoor de toestemming van de eigenaar hebben. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden, ongeacht of u de eigenaar bent van de telefoon of het apparaat.

4.2          De Enhanced Touch Control-module delen, kopiëren en aanpassen

U gaat akkoord dat u het volgende zult doen:

·         de Enhanced Touch Control-module niet verhuren, leasen, sublicentie verlenen, uitlenen, aanbieden of anderszins beschikbaar maken in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, aan enige persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;

·         de App, nog enig onderdeel van de Enhanced Touch Control-module niet kopiëren, behalve in het kader van het normale gebruik of indien het noodzakelijk is om back-ups te maken of voor operationele beveiliging;

·         de volledige of een deel van de Enhanced Touch Control-module niet vertalen, samenvoegen, aanpassen, variëren, wijzigen of veranderen, noch toestaan dat de Enhanced Touch Control-module of enig deel ervan wordt gecombineerd met, of ingebouwd in, enige andere programma's, behalve indien nodig om de Enhanced Touch Control-module te gebruiken op apparaten zoals toegestaan in deze voorwaarden;

·         de Enhanced Touch Control-module niet demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken creëren op basis van de Enhanced Touch Control-module of dergelijke zaken niet proberen te doen, behalve indien vereist om de nodige informatie te verkrijgen om een onafhankelijk programma te creëren dat kan worden gebruikt met de Enhanced Touch Control-module op voorwaarde dat de door u verkregen informatie tijdens dergelijke activiteiten wordt beveiligd en niet wordt bekendgemaakt aan enige derde partij of gebruikt om soortgelijke software als de Enhanced Touch Control-module te creëren;

4.3          Beperkingen op acceptabel gebruik

U moet het volgende doen:

·         de Enhanced Touch Control-module niet op een onwettige manier, voor een onwettig doeleinde of in een manier die niet strookt met deze voorwaarden gebruiken of op een frauduleuze of kwaadwillige manier handelen, bijvoorbeeld door te hacken of kwaadaardige code in te voegen, zoals virussen of schadelijke gegevens, in de Enhanced Touch Control-module of enig besturingssysteem;

·         geen inbreuk plegen op onze intellectuele-eigendomsrechten of die van enige derde partij met betrekking tot uw gebruik van de Enhanced Touch Control-module (in zoverre als er voor dergelijk gebruik geen licentie wordt verleend door deze voorwaarden);

·         geen lasterlijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk materiaal doorsturen met betrekking tot uw gebruik van de Enhanced Touch Control-module;

·         de Enhanced Touch Control-module op geen enkele manier gebruiken die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of in het gedrang brengen of andere gebruikers hinderen; en

·         geen informatie of gegevens van de Enhanced Touch Control-module of onze systemen verzamelen of verwerven of enige transmissies van of naar de servers waarop de Enhanced Touch Control draait, proberen te ontcijferen.

 

5.            Termijn, verlenging en betalingen

De Enhanced Touch Control wordt kosteloos aangeboden gedurende de garantie van 3 jaar op uw nieuwe voertuig van Ford ("Garantieperiode")..

6.          Wanneer we de overeenkomst tussen ons kunnen beëindigen

We kunnen uw rechten op het gebruik van de Enhanced Touch Control-module beëindigen (of uw toegang tot de volledige of een deel van de Custom Enhanced Touch-module tijdelijk opschorten) op elk moment door contact met u op te nemen als:

·         u deze voorwaarden op een ernstige manier hebt geschonden, of

·         we redelijkerwijze menen dat uw gebruik van de Enhanced Touch Control-module waarschijnlijk schade kan berokkenen aan ons bedrijf, infrastructuur of gegevens of een nadelige invloed kan hebben op de toegang van andere gebruikers tot de Enhanced Touch Control-module.

Als wat u hebt gedaan, kan worden rechtgezet, zullen we u daartoe een redelijke kans geven. Als we de overeenkomst tussen ons beëindigen omdat u deze voorwaarden hebt geschonden, hebt u geen recht op een terugbetaling van eventuele betaalde kosten.

 

7.          Wat er gebeurt wanneer de overeenkomst tussen ons afloopt

Wanneer de overeenkomst tussen ons afloopt (om welke reden dan ook) worden uw rechten volgens deze voorwaarden stopgezet, moet u de App verwijderen (en alle exemplaren ervan verwijderen) van uw apparaat/apparaten en mag u de Custom Enhanced Touch Control op geen enkele manier meer blijven gebruiken.


 

8.          Onze verantwoordelijkheid voor het verlies of de schade die u hebt geleden

8.1       We zijn verantwoordelijk ten aanzien van u voor voorzienbaar verlies en schade die door ons worden veroorzaakt/span>

Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar resultaat is van onze schending van deze voorwaarden of ons gebrek om redelijke zorgen en vaardigheden te bieden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat u deze voorwaarden hebt geaccepteerd, zowel wij als u wisten dat dit kon gebeuren.

8.2       We sluiten onze aansprakelijkheid ten aanzien van u niet uit of beperken deze op geen enkele manier indien het onwettig zou zijn om dat te doen

Dit omvat aansprakelijkheid voor al dan niet dodelijke verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, medewerkers of onderaannemers of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling.

8.3       Wanneer we aansprakelijk zijn voor schade aan uw eigendom

Als defecte digitale content die wij hebben geleverd een apparaat of digitale content die aan u toebehoort beschadigt, zullen we de schade herstellen of u compensatie betalen. We zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u kon hebben voorkomen door ons advies te volgen om een kosteloos aangeboden update toe te passen of voor schade die werd veroorzaakt door uw gebrek om de installatie-instructies nauwgezet op te volgen of om de minimale systeemvereisten te hebben die wij adviseren.

8.4       We zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen

De Custom Enhanced Touch Control is uitsluitend voor privé- en thuisgebruik. Als u de Custom Enhanced Touch Control gebruikt voor enig commercieel, zakelijk doel of voor wederverkoop, zijn wij geenszins aansprakelijk ten aanzien van u voor enig verlies van winst, zakelijk verlies, onderbreking van uw activiteiten of verlies van zakelijke opportuniteiten.

8.5       Beperkingen van de Custom Enhanced Touch-module

De Custom Enhanced Touch Control wordt uitsluitend aangeboden voor algemene informatieve doeleinden. Deze biedt geen advies over waarop u dient te vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen vooraleer enige actie te nemen, of niet te nemen, op basis van de informatie die werd verkregen van de Custom Enhanced Touch Control. Wij doen geen verklaringen, bieden geen garanties of waarborgen, uitdrukkelijk noch impliciet, dat informatie die wordt verstrekt via de Custom Enhanced Touch Control accuraat, volledig of actueel is.

8.6       Controleren of de Custom Enhanced Touch Control geschikt is voor u

De Custom Enhanced Touch Control is niet ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele vereisten. Controleer of de faciliteiten en functies van de Custom Enhanced Touch Control aan uw eisen voldoen vooraleer deze te gebruiken.

8.7       We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben

Als onze voorziening van de Custom Enhanced Touch Control vertraging oploopt door enige gebeurtenis die buiten onze controle valt, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging zo veel mogelijk te beperken. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis maar, als er een kans is op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om uw overeenkomst te beëindigen en hebt u wellicht recht op een terugbetaling van een deel van of alle kosten die u hebt betaald (desgevallend).


 

9.          Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten in de Custom Enhanced Touch Control wereldwijd behoren ons toe (of onze licentiegevers, indien van toepassing). De rechten in de Custom Enhanced Touch Control worden u onder licentie gegeven, niet verkocht. U hebt geen andere intellectuele-eigendomsrechten in of ten aanzien van de Custom Enhanced Touch Control dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

De naam Ford en logo's die worden gebruikt in de Custom Enhanced Touch Control worden gebruikt onder licentie van Ford Motor Company Limited.

10.          Toestemming van derde partijen en hulpmiddelen

De Enhanced Touch Control-module kan koppelingen naar andere onafhankelijke websites, content, hulpmiddelen of diensten bevatten die niet door ons worden aangeboden. Wij hebben geen controle over dergelijke onafhankelijke sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor. We hebben hun content of privacybeleid (desgevallend) niet gecontroleerd en goedgekeurd. U dient naar eigen goeddunken te beoordelen of u dergelijke onafhankelijke hulpmiddelen wenst te gebruiken, inclusief of u enige producten of diensten die door hen worden aangeboden, te kopen.

De Custom Enhanced Touch-module kan gegevens of hulpmiddelen gebruiken die door derde partijen worden verstrekt, inclusief locatiegegevens, kaarten en routebeschrijvingen. We kunnen de nauwkeurigheid van deze gegevens niet garanderen en accepteren geen verantwoordelijkheid indien deze onnauwkeurig zijn. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke hulpmiddelen van derde partijen in de Custom Enhanced Touch-module, waarvan u een melding ontvangt in de App en/of op de Website voordat u er toegang tot krijgt.

11.          Algemene voorwaarden

11.1       We kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders

We kunnen onze rechten en plichten in het kader van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u daar steeds schriftelijk van op de hoogte brengen indien dit gebeurt en zullen garanderen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten in het kader van deze overeenkomst.

11.2       U hebt onze toestemming nodig om uw rechten over te dragen naar iemand anders

U mag uw rechten of uw plichten in het kader van deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon indien wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan

11.3       Geen rechten voor derde partijen

Deze overeenkomst geeft geen rechten onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 in het Verenigd Koninkrijk om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

11.4       Indien een rechtbank oordeelt dat een deel van deze overeenkomst onwettig is, blijft de rest van kracht

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als enige rechtbank of relevante autoriteit beslist dat enige ervan onwettig zijn, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht

11.5       Zelfs als we de naleving van deze overeenkomst uitstellen, kunnen we deze later nog steeds afdwingen

Zelfs als we de naleving van deze overeenkomst uitstellen, kunnen we deze later nog steeds afdwingen. Als wij niet onmiddellijk aandringen dat u iets doet wat u vereist bent te doen in het kader van deze voorwaarden, of als we het nemen van stappen tegen u in het kader van uw schending van deze overeenkomst uitstellen, betekent dat niet dat u deze zaken niet hoeft te doen en verhindert het ons niet om op een later moment stappen tegen u te ondernemen.


11.6       Welke wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst en waar kunt u juridische procedures opstarten

Op deze voorwaarden is de Engelse wetgeving van toepassing en u kunt juridische procedures met betrekking tot de Custom Enhanced Touch-module opstarten in de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland of Noord-Ierland woont, kunt u juridische procedures opstarten in de Schotse of Noord-Ierse rechtbanken (desgevallend) of de Engelse rechtbanken. Als u buiten het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u wellicht juridische procedures opstarten in uw rechtsgebied.

11.7       Alternatieve oplossing van geschillen

Alternatieve oplossing van geschillen is een proces waarbij een onafhankelijke instelling de feiten van een geschil in overweging neemt en dit probeert op te lossen, zonder dat u daarvoor naar de rechtbank hoeft te gaan. Als u niet tevreden bent over hoe we een klacht hebben afgehandeld, kunnen geschillen worden ingediend voor online oplossing bij het platform voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.